Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, sectie diaconie

Onder Diaconie wordt verstaan alles wat aan hulp aan de medemens wordt gedaan vanuit de parochiekerk, om zo bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen.

Parochiële Bezoekgroep Vorstenbosch

Deze werkgroep bezoekt langdurig zieken, oudere en aan huis gebonden mensen thuis, als deze mensen dat op prijs stellen en verder eenieder die daar behoefte aan heeft.
Een verjaardagsbezoek wordt gebracht aan mensen die tachtig jaar of ouder worden. Ook worden mensen in verpleeghuis "De Watersteeg" regelmatig bezocht.
Aan gehandicapten en mensen die in een verpleeghuis buiten Veghel verblijven wordt bij speciale gelegenheden een kaartje gestuurd. De werkgroep moet dan wel op de hoogte zijn.

De mensen in het ziekenhuis te Veghel worden iedere week bezocht, als zij bij opname te kennen hebben gegeven dat hun naam doorgegeven mag worden aan de parochie;
Als zij na ontslag uit het ziekenhuis thuis bezoek willen blijven ontvangen van iemand van de parochiële bezoekgroep, dan dient men dit te laten weten.
Men­sen, die in een ander ziekenhuis worden opgenomen, krijgen een kaartje en indien mogelijk een bezoek van de pastoor. Verwacht wordt, dat zij zelf zorgen voor een bericht van hun opname.

Door de werkgroep wordt ook aandacht besteed aan het jaarlijkse ziekentriduüm en de Nationale Ziekendag.

Werkgroep Verwelkoming Nistelrode en Vorstenbosch

Nieuwe parochianen en bewoners worden door leden uit deze werkgroep welkom geheten namens de parochiegemeenschap.
Zij laat weten dat de geloofsgemeenschap een levende gemeenschap is die hen graag wil opnemen.
Tevens biedt zij hen de parochiegids met praktische informatie aan.

Zonnebloem Nistelrode en Vorstenbosch

De Zonnebloem draagt zorg voor de zieken en gehandicapten.
Zij houdt met Pasen en in de kersttijd bijeenkomsten.
Door de Zonnebloem wordt ook aandacht besteed aan het jaarlijkse ziekentriduüm en de Nationale Ziekendag.




Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product