Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, parochie
De parochievergadering bestaat uit afgevaardigden van de parochiële werkgroepen. De leden van de pastoraatsgroep en van het bestuur van de Pastorale Eenheid zijn ook lid van de parochievergadering.

De parochievergadering heeft tot taak:

  • Het adviseren van de pastoor en de pastoraatsgroep over het pastoraal beleid in de Pastorale Eenheid.

  • Het fungeren als platform voor overleg.
Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product