Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, taakgebieden

De pastoraatsgroep is verantwoordelijk voor:

1. LITURGIE:

 • liturgie

 • gebedsdiensten

 • gezinsviering

 • kindernevendienst

 • avondwake

 • lectoren

 • misdienaars/acolieten

 • kerkversiering

 • collectanten

 • koren

2. CATECHESE:

 • doop

 • eerste communie

 • vormsel

 • huwelijk

 • sacrament voor de zieken

3. DIACONIE:

 • parochiële bezoekgroep Vorstenbosch

 • werkgroep verwelkoming Nistelrode en Vorstenbosch

 • Zonnebloem

 • M.O.V. - Missie, Ontwikkeling en Vrede Nistelrode en Vorstenbosch.
Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product