Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, organisatie
Bestuur
Pastoor
+ 6 leden

Advisering over pastoraal beleid
Algemeen beleid
Beheer vermogens
Pastoraatsgroep
Pastoor
+ 6 leden

Pastorale leiding activiteiten
Uitvoering van beleid
Signalering pastorale zaken
Parochievergadering

Platform van overleg en advies
Nistelrode Diverse werkgroepen
met name op gebied van
liturgie
catechese
diaconie
opbouw
Vorstenbosch

Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product