Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Algemeen, pastoraatsgroep

De pastorale zorg en leiding van de Pastorale Eenheid berusten bij de pastoor.

De Pastorale Eenheid wordt aangestuurd door de pastoraatsgroep.

Deze pastoraatsgroep bestaat uit de pastoor en 6 leden.

Het is de bedoeling, dat er 3 leden uit Nistelrode en 3 leden uit Vorstenbosch zitting nemen.

De pastoraatsgroep voert voor de gehele Pastorale Eenheid een eenduidig beleid.

Zij zal met de parochiële werkgroepen met eenzelfde taak overleg voeren over de invulling van de taken. De pastoraatsgroep vervult daarbij een stimulerende rol.

De samenwerking tussen de werkgroepen kan een verschillende intensiteit hebben. Voor sommige werkgroepen zal een jaarlijkse uitwisseling (met behoud van zelfstandigheid) voldoende zijn.

Voor andere werkgroepen zal samenwerking op projectbasis de aangewezen weg zijn. Op sommige terreinen kan het goed zijn één werkgroep te vormen voor de gehele Pastorale Eenheid.

De toerusting van de werkgroepen zal op het niveau van de Pastorale Eenheid gebeuren. Niet alleen de werkgroepen maar ook individuele parochianen mogen rekenen op de aandacht van de pastoraatsgroep.

De leden van de pastoraatsgroep hebben dan ook een gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor het pastorale werk in beide parochies.
Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product