Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, Catechese

Contactpersonen

Werkgroep Naam Woonplaats Adres Postcode Telefoon

Doopvoorbereiding

Vacature

Eerste communie

Mayke v.d. Heuvel/Geurden

Nistelrode

Zwarte Molenweg 6

5388 EE

0412-613073

Vormsel

Karin Timmers

Nistelrode

karin.timmers@hotmail.com

06-18193413

Catechese en verkondiging wil zeggen:
In en vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap
de christelijke boodschap - zoals in de Bijbel aanwezig – ter sprake brengen in het leven van mensen. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, waarin men samen stilstaat en praat over de wezenlijke aspecten van ons gelovig-zijn.

Catechese van de sacramenten

Dit is de meest voorkomende vorm van catechese in onze parochie. Het betreft de begeleiding rond doop, eucharistie, vormsel en in de toekomst ook rond huwelijk.
Het spreekt vanzelf dat catechese rond de sacramenten nauw aansluit bij de geloofsopvoeding in het gezin; ouders zijn immers de eerst verantwoordelijken voor deze geloofsopvoeding.
Het is fijn dat men steun kan hebben van de diverse werkgroepen.

Eerste Communie

De taken van de werkgroep zijn:

 • Het verzorgen van de uitnodigingen;
  men vraagt de ouders hun kinderen in de leeftijd van groep 4 op te geven;

 • De voorbereiding op de Eerste Communie aan de hand van een project;

 • Het aanbieden van catechese aan de ouders door middel van ouderbijeenkomsten;

 • Het zorg dragen voor de vieringen en het samenstellen van de tekstboekjes;

 • Het verzorgen van de ouderavonden.

Vormsel

De taken van de werkgroep zijn:

 • Het verzorgen van de uitnodigingen;

leerlingen van groep 8 vormen de doelgroep; ook kinderen die buitendorps naar school gaan.

 • De ouderavond is bedoeld voor ouders met hun kind. Ze krijgen informatie over wat het Vormsel inhoudt.

 • De Vormselwerkgroep verzorgt met hulp van de ouders de voorbereiding.

 • Aan de hand van een project vindt verdieping, bezinning en voorbereiding plaats.

 • De werkgroep draagt zorg voor de viering(en) en het samenstellen van het tekstboekje.

Huwelijk

Aanstaande bruidsparen wordt verzocht minstens vier maanden voor de gewenste trouwdatum contact op te nemen met de pastoor.
Hij zal dan een afspraak maken voor een huwelijksgesprek.
Om de pastoor te ontlasten, wordt wellicht ook hiervoor in de toekomst een werkgroep in het leven geroepen.

Het sacrament voor de zieken

Wanneer iemand het sacrament voor de zieken wil ontvangen, kan men contact opnemen met de pastoor. Ook voor mensen die in het ziekenhuis verblijven bestaat de mogelijkheid om door onze eigen pastoor de ziekenzalving te laten toedienen.

Bijgewerkt per 7-5-2014


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product