Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, lectoren en acolieten

Lectoren

De lectoren hebben in de viering bij toerbeurt een vaste plaats als assistenten van de pastoor.
Zij spreken de eerste lezing en de voorbeden uit. Als lectoren reiken zij de communie mee uit wanneer er één acoliet dient.

Acolieten

Zij assisteren de pastoor tijdens de eucharistieviering.
Bij een uitvaartdienst verlenen oudere acolieten assistentie.

Misdienaars 

Jongens en meisjes vanaf groep 4 assisteren de pastoor tijdens doordeweekse eucharistievieringen.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product