Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, werkgroepen

Werkgroep Gebedsdienst met communie

Zij stelt de dienst samen rondom het Woord uit de Bijbel.
Samen bidden, zingen, overwegen en luisteren zijn de kenmerken van een gebedsdienst.
Men streeft ernaar om eenmaal per 6 weken een dienst te verzorgen.
In een weekend waarin een gebedsdienst gehouden wordt, zal er in ieder geval, afwisselend op zaterdag of zondag, ook een eucharistieviering zijn, zodat de parochiaan zelf kan kiezen aan welke viering hij of zij deelneemt.

Werkgroep Gezinsviering

De werkgroep verzorgt regelmatig een gezinsviering met teksten, die herkenbaar zijn voor kinderen.
De gezinsviering wordt opgeluisterd door het kinderkoor.

Nieuws van de werkgroep Gezinsviering

-11 maart 2013-In de gezinsviering op zaterdag 23 maart om 19.00 uur wordt Palmpasen gevierd.
Kinderen worden gevraagd om een versierde Palmpasenstok mee te nemen naar
de kerk die ze op het einde van de mis aan iemand kunnen geven. Hoe je de
Palmpasenstok kun je lezen in de bijlage die je hier kunt downloaden.

Werkgroep Kindernevendienst Nistelrode

Bij aanvang van de Eucharistieviering worden de kinderen door de pastoor uitgenodigd om naar de Parochiezaal te gaan voor hun eigen kindernevendienst. Door middel van verhalen, gesprekjes en verwerking worden de lezingen van de betreffende zondag verstaanbaar gemaakt voor kinderen. De kindernevendiensten zijn ongeveer 1 keer per maand op zaterdagavond tijdens de Eucharistieviering van 19.00 uur.

Werkgroep Avondwake

De werkgroep Avondwake verzorgt een gedeelte van de uitvaartliturgie, namelijk een herdenkingsdienst op de vooravond van de uitvaart.
Het is een dienst met een bezinnend karakter en dient tot steun en troost van de nabestaanden en ter nagedachtenis aan de overledene.
Voorgangers van deze dienst zijn twee leden van de werkgroep en de zang wordt verzorgd door leden van koren.
Bij overlijden neemt de werkgroep, na overleg met de pastoor, contact op met de nabestaanden.

Werkgroep Kerkversiering


De werkgroep verzorgt wekeleijks de bloemversiering in de kerk.
Bij huwelijken of jubilea zijn de leden - op verzoek - beschikbaar om versiering aan te brengen.

Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product