Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

2 maart 2024 t/m 8 maart 2024

Vastenactieproject 2024

Beter leven in een veran­derende wereld In Masvingo, Zimbabwe

 

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende regen valt, vertrou­wen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land echter lange droge periodes, met grote risico’s voor de oogsten.

Het Vastenactie campagneproject van 2024 richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergro­ten hun kwetsbaarheid.

Waterpunten: Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier water­punten instal­le­ren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt. Bij iedere put komt  een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen-met gemiddeld 20 gezinnen van vier personen-van water voorzien.

Gemeenschappelijke tuinen: Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aange­legd van 50 x 50 meter. De lokale bevol­king draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging. 

Naaigroepen: Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen, zodat ze kleding kunnen Ze krijgen ook naailessen.

 

 

Campagneproject in het kort: §vier waterpunten met pomp, zonne­pane­len en opslagtanks; §vier gemeenschappelijke tuinen;§trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken; §trainingen in het onderhouden en repareren van de pompen; §boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen; §200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten; §vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten.

https://www.vastenactie.nl/projecten/onze-projecten/leven-in-een-veranderende-wereld.

 

zondag 3 maart

10.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het Con Fuocokoor

Grad v.d.Lee (zijn verj 11 maart) en 1ste jgt Jan v.Geffen en overl. fam.v.Geffen en Verkuijlen  en ouders v.Asseldonk-v.d.We­te­ring en familie en ouders Hermans-v.d.Smissen en ouders v.d.Tillart-v.Boxmeer en Albert v.d.Burgt en  Jan en Theodora van Es-San­ders en A­man­­dus Ikanu­bun, Justina Groe­nen­­daal en familie

 

zondag 17 maart

10.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het Herenkoor

                 1ste jgt Maria Pittens-Leenders en 20ste jgt Martha v.d.Broek-Ver­kuij­len en zoon Anton v.d.Broek en voor alle overl. leden van de fam. Wouters-v.Riel en Cor v.Dijk en overl.familie v.Dijk-Nooijen en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groe­nen­­daal en familie

 

Zondag 3 maart wordt gedoopt:

¬Maeve, dochter van Sjanet Thijssen en Chris Lamoen

 

Goed om te weten!

·  Uitvaart/Avondwake: Wanneer u een kerkelijke uitvaart/avondwake wenst, neemt u con­tact op met koster: Diny v.Leuken-de Veer,(06-15001789.

·  Indien u het overlijden van uw dierbare graag op het parochieblad vermeld wilt hebben, zonder dat er een kerkelijke uitvaart/avondwake plaatsvond, is dat mogelijk, mits u dat kenbaar maakt: kerngroep@nistelrodedgh.nl .

·  Berichten, die  bedoeld zijn voor het parochieblad kunt u sturen  naar kerngroep@nistelrodedgh.nl of in de bus van Lindestraat 6 stop­pen.

·  Misintenties kunt u doorgeven en in de brieven­bus van Lindestraat 6 stoppen. U vermeldt de naam (voor wie de intentie bedoeld is), datum en tijd van de gewenste viering. Kosten € 10,--. U betaalt tegelijk met de aanmel­ding.

·  Eucharistievieringen volgen via livestream: de  viering kunt u volgen via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.

·  Meer informatie, die de parochie aangaan kunt u vragen aan het parochie­bestuur,  (voorzitter W.v.Lith): info@parochiedgh.nl .


 

Zonneochtend dinsdag  12 maart

De  volgende Zonneochtend is dinsdag 12 maart in ’t Tramstation, Raadhuis­plein 5. U bent welkom van 09.30 uur tot 11.30 uur. Als u deze och­tend voor de eerste keer bezoekt,  dient u zich aan te melden: (06-16891515. Entree is € 4.00, incl. 2 kopjes koffie/thee.

 

Heemkundekring Nistelvorst: "Van Oeros tot Holstein",

Woensdag 6 maart wordt er weer een lezing georganiseerd bij onze Heemkundekring Nistelvorst. Theo Danen houdt de lezing: vergezeld met een fotopresentatie en materialen van de ontwikkeling in de tijd door de beleving en de invloed van de mens.

Onze relatie tot de koe is al duizenden jaren oud. In de grotten van Lascaux in Frankrijk zijn verschillende eeuwenoude tekeningen gevonden van koeien en/of stieren Door de eeuwen heen hebben schilders en tekenaars zich laten inspireren en de relatie  tussen koe en mens vastgelegd.

Het uiterlijk van het vee blijkt in al die jaren veel te zijn veranderd. We zien dat rond 1600 er steeds meer aandacht komt voor het fokken van verschillen­de koeienrassen.

De koe levert niet alleen voeding, maar zij was en is ook nuttig voor een heleboel andere zaken. De meest bijzondere toepassingen en belevenissen van het beest laat Theo Danen in zijn presentatie voorbij komen.

 

Stichting Jeugdbelangen: Koningsdag Nistelrode 2024

Zaterdag 27 april van 10.00 tot 13.00 uur vieren we met alle kinderen uit Nistelrode Koningsdag op en rond het Raadhuisplein. Met diverse spellen belooft het voor iedereen een mooie dag te worden.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een spel te begeleiden en/of mee te helpen met de op- en afbouw. Wil je ons meehelpen om er een gezellige ochtend van te maken? Meld je aan:

koningsdagnistelrode@hotmail.com

 

Kledingruil succesvol gestart in Bernheze

Vanaf vorig jaar is de Ketting Kledingruil gestart in Bernheze. Het is een initiatief waarmee mensen gemakkelijk kleding kunnen ruilen met buurtgeno­ten. Het is leuk, gratis en duurzaam en is niet meer weg te denken. Ook in Bernheze is het een succes, maar nieuwe deelnemers zijn welkom.

Wat is de Ketting Kledingruil? Initiatiefnemer is Helma v.Uden. Zij legt uit; “Ik heb een route gemaakt met alle deelnemers. Met kleding gevulde tassen worden door de deelnemers aan elkaar doorgegeven. Men kan zich aanmelden via www.clothingloop.org.” Als de tas door de persoon voor je is doorgegeven aan jou, is het tijd om te shoppen! Je houdt wat je leuk vindt, en stopt iets terug dat nog in goede staat is en klaar voor een nieuwe eigenaar. Vervolgens breng je de tas naar de volgende persoon op de lijst.

Voordelen: De Ketting Kledingruil is een gratis manier om je garderobe aan te vullen. Je draagt bij aan het milieu door de levensduur van mode te verlengen. En…je draagt bij aan het saamhorigheidsgevoel in de gemeente.

Clothingloop Inmiddels zijn er meer dan 440 Kettingen in Nederland, met in totaal ruim 16.000 deelnemers. Informatie/ aanmelden www.clothingloop.org

 

 

In Memoriam

¬Woensdag 7 februari overleed Lies van der Wielen-van den Akker, Laarstede, in de leeftijd van 91 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uit­vaartdienst in onze kerk op donderdag 15 februari, waarna zij is begeleid naar begraafplaats ’t Loo en is begraven bij haar man Jan van der Wielen. Wij wensen haar gezin en familie veel sterkte toe voor de komende tijd.

¬Woensdag 14 februari overleed in Klundert Rufus Hendrikus Irijanan, van ‘t Rijk  in de leeftijd van 72  jaar. Samen hebben we afscheid van hem genomen tijdens de Uit­vaartdienst in onze kerk op woensdag 21 februari, waarna hij is begeleid naar ’t crematorium te Uden. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, verdere familie en vrienden veel sterkte toe voor de komende tijd.

Zoekt u vervoer?

Seniorenvervoer Nistelrode: vrijwilligers vervoeren met eigen auto minder mobiele ouderen, die geen beroep kunnen doen op familie, buren of vrien­den, naar afspraken zoals de huisarts, het zieken­huis, ge­meente­huis, fysio of andere doelen.

Wij zoeken Chauffeurs? Bent U bereid om met eigen auto een halve dag in de week te rijden voor deze minder mobiele groep tegen een geringe vergoeding. Meld je dan aan. Informatie: samennistelrode@gmail.com of (: 06-45032939 of (06-53964324. PS Bij voldoende belangstelling kunnen wij overgaan tot deze invulling.

 

Inloopspreekuren ONS welzijn in Nistelrode

Het inloopspreekuur is een open inloop waarbij inwoners zonder afspraak vragen kunnen stellen op het gebied van zorg, welzijn en vrijwilligerswerk. In Nistelrode zijn er wekelijks 2 inloopspreekuren.  Maandag van 14:00 tot 15:00 uur is een sociaal werker van ONS welzijn in de Bieb aanwezig. Op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur in de KanZ, Maxend 6 in Nistelrode kunt u ook terecht voor financiële en administratieve vragen.  Contact: Monique ONS welzijn: (06-10413517 en monique.vliexs@ons-welzijn.nl

 

Vieringenrooster parochie ‘De Goede Herder’

zaterdag 9 maart

 

 

zondag 10 maart

19.00 uur:

17.30 uur:

09.30 uur:

10.00 uur

Nuland

Vinkel

Geffen(kapel)

Vorstenbosch

zaterdag 16 maart

 

 

zondag 17 maart

19.00 uur:

19.00 uur:

09.30 uur:

10.00 uur:

Nuland

Heesch

Geffen (kapel)

Nistelrode

zaterdag  23 maart

Palmzondag

 

zondag  24 maart

19.00 uur:

17.30 uur:

09.30 uur:

10.00 uur

Nuland

Vinkel

Geffen(kapel)

Vorstenbosch

 

Het volgende parochieblad verschijnt in de week voor 17 maart

kerngroep@nistelrodedgh.nl


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product