Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

8 mei 2021 t/m 14 mei 2021

                                                                                        

Pastoorspraatje             Met Maria verder op weg.

 

In de bekende bedevaartplaats Kevelaer, net over de Duitse grens, kiezen ze ieder jaar een thema, om in het bedevaartsei­zoen extra aandacht en betekenis aan te geven en enkele jaren geleden was het de titel van dit praatje: ‘Met Maria verder op weg’.

Iets om ook in deze dagen over na te denken, nu we samen onderweg zijn naar een hopelijk wat betere zomer dan die van vorig jaar, maar dat is nog allerminst zeker, want er zijn nog veel factoren die alles weer anders kunnen maken.

En als je dan op weg bent en je hebt steeds meer moeite om te zien waar het allemaal heen moet en hoe we samen en ook zelf verder komen, is het prettig om een houvast te hebben en een tochtgenoot.

We mogen ons in deze meimaand dan ook zeker proberen vast te houden aan Maria als moeder van alle gelovigen, die overal zorgend en vol aandacht om ons heen is, als wij onderweg zijn.

Moeders hebben wel eens de neiging om overbezorgd te zijn en dat kan heel verstikkend aanvoelen, maar de bedoeling is meestal goed en soms moeten we ook anders leren kijken om de goede zorgen te waarderen.

Het komt meestal uit liefde voort en die kan zich op heel veel manieren uiten. En de ene keer herkennen we die ook beter dan de andere en zo kunnen goede bedoelingen helemaal anders overkomen.

Toch mogen we vooral ook geloven, dat de bedoelingen van Moeder Maria goed zijn en dat zij daarom een waardevolle tochtgenoot kan zijn in deze tijd.

Met Moederdag voor de deur mogen we dan ook niet alleen onze eigen moeders eren, maar zeker ook deze Moeder van alle mensen.

Als we met Maria op weg gaan en blijven, gaan we anders op weg en is er altijd iemand aan wie je het eigen verhaal kwijt kunt en die het nooit zat wordt om naar ons te luisteren of ons te troosten.

We zijn allemaal op zoek naar houvast in deze dagen, zeker ook, omdat we weten dat er nog zo veel is dat ons parten kan gaan spelen. Maar als we op weg durven te gaan met Maria, hebben we zeker grond onder de voeten.

Ik wens U allen een hele goede Meimaand toe met het zien van opkomend groen, dat hoop betekent op nieuw leven en het voelen van Maria’s aanwezigheid op Uw eigen weg.

                                                                             Pastoor Fr. Ouwens

zaterdag 8 mei   

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

                  fam.Welten-Vissers, kleinkinderen Marcel, Esmee, Lot en Marie v.d.Heijden-v.d.Steen (haar verj) en Toon v.d.Heijden (zijn sterfdag) en An.v.d.Laar-v.d.Ven

 

zondag 9  mei                 

09.30 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

                  Leo Walravens, ouders v.d.Broek-Ivits en Petra Dobbel­steen en Amandus en Maria Martha Bokil Ikanubun, Jus­tina Groenen­daal-Ikanubun en familie

 

maandag  10 mei

18.40 uur: GEZAMENLIJK ROZENKRANSGEBED

19.00 uurEUCHARISTIEVIERING

ouders v.Kessel-v.d.Lee en zoon Grad (sterfdag vader) en Anna Jansen-Pennings

 

woensdag  12 mei

18.40 uur: GEZAMENLIJK ROZENKRANSGEBED

19.00 uurEUCHARISTIEVIERING

 

donderdag 13 mei                                        HEMELVAARTSDAG

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

 

pastoor Ouwens:( 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl

zaterdag 15 mei   

16.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING

                  Zygmunt Menczyk en Christ v.d.Wielen (zijn verj)

 

zondag 16  mei               

09.30 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

overl.ouders v.d.Broek-Smits, zonen Fons en Frater Simon (verj Simon) en Amandus en Maria Martha Bokil Ikanubun, Jus­tina Groenen­daal-Ikanubun en familie

 

maandag  17 mei

18.40 uur: GEZAMENLIJK ROZENKRANSGEBED

19.00 uurEUCHARISTIEVIERING

                  An Elschot-ten Have(4e jgt)

 

woensdag  19 mei

18.40 uur:  GEZAMENLIJK ROZENKRANSGEBED          

19.00 uurEUCHARISTIEVIERING

 

donderdag 20 mei

10.30 uurEUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede

                  De viering is enkel toegankelijk voor Laarstedebewoners

 

zaterdag 22 mei                                                         PINKSTEREN

16.00 uur:  EUCHARISTIEVIERING

                 

zondag 23  mei                                                          PINKSTEREN

09.30 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

Marietje v.d.Ven en mg Jan v. Dijk en Annie v. Dijk- Verkuijlen (4e  jgt) en Zygmunt Menczy en ouders Verwijst-v.Rooij en Pastoor Groothuijse en Jan v.Es en Theodora v.Es-Sanders en Amandus en Maria Martha Bokil Ikanu­bun, Jus­tina Groenen­daal-Ika­nubun en familie

 

maandag 24 mei                                    TWEEDE PINKSTERDAG

09.30 uur:  EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

 

Wordt zondag 9 mei gedoopt:

¬Esau, zoon van Cobenn Farneoeboen en Jaleesa Ohoilulin

 

De eucharistieviering volgen via livestream

Vanaf 21 augustus is het mogelijk de viering via ‘livestream’ te volgen via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.

 In Memoriam

Zaterdag 24 april overleed in het Bernhovenziekenhuis te Uden Wijnanda Schamp-van den Hogen uit de Prinsenstraat in de leeftijd van 84 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen tijdens de Uitvaart­dienst in onze kerk op vrijdag 30 april, waarna we haar hebben bege­leid naar haar laatste rustplaats op Loo.

Wij wensen haar man Thijs en haar gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed mag leven bij onze God, die een God van levenden is.

 

4 mei en 5 meiviering in Bernheze

—Op 4 mei herdenken we in Bernheze in het bijzonder alle militairen en burgers die het slachtoffer zijn geworden van de Tweede Wereldoorlog. In verband met de coronamaatregelen is het niet mo­ge­lijk om op 4 mei herdenkingsbijeenkomsten te organiseren. Er is ge­­ko­zen voor een aangepast programma. Burgemeester Moorman maakt die dag een ronde langs alle kernen. Samen met een verte­gen­woordiger van het Oranjecomité uit die kern, legt ze bloemstukken bij de oorlogsmonumenten.

Beelden hiervan worden vanaf 19.00 uur uitgezonden door D-tv.

—Film: Speciaal voor 4 mei is een film opgenomen met een bijdrage uit alle kernen. Deze film bevat een toespraak van de burgemeester, inter­views met inwoners die de oorlog hebben meegemaakt, gedich­ten, muziek en andere beelden met een link naar herdenken.

De film is te zien op 4 mei vanaf 18.00 uur via deze link https://youtu.be/ABm8ScpZYcY of via een link op onze website: www.bernheze.org/herdenking. Verder delen we de link via onze sociale mediakanalen.

De film wordt ook uitgezonden door D-tv op 4 mei vanaf 19.00 uur en later op de avond tussen de nieuwsuitzendingen door.

 

Qigong.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de qigong-groep op zondagoch­tend. Qigong is een Chinese bewegingsleer, die men zich aanleert, om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te behouden en te ver­be­te­ren. De lessen vinden buiten plaats in een mooie omgeving. Alleen bij regen gaan de lessen niet door. Lesduur:10.00 uur tot 11.15 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marianne van Lith ( 0412 613091.

 

Oud papier Vogelvereniging/Samenwerkende Buurtverenigingen

—Donderdag 6 mei haalt de Vogelvereniging om 17.00 uur papier op!

—Maandag 10 mei wordt vanaf 18.00 uur door de samenwer­kende buurtverenigingen in wijk 20 het papier opgehaald.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product