Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

24 oktober 2020 t/m 30 oktober 2020
pastoorspraatje Liefde heelt alles.


Met deze boodschap worden mensen verwelkomd, die vanuit Oss Heesch binnen rijden en staat op een aanhanger langs de kant van de weg. Een spreuk waar je het gewoon niet mee oneens kunt zijn, maar die tegelijk een doordenker is, voor iedereen die het ziet en leest.

Want alles is veel en wat voor liefde is dan zo genezend dat die alles overwint? Het is zo algemeen dat we het voor onszelf persoonlijk kun­nen maken en toepassen op iedere situatie in ons leven en zo zal het ook wel bedoeld zijn.

De afzender van deze boodschap staat er niet op. Dus we weten ook niet van wie deze overtuiging komt, maar toch zeker van iemand die zelf deze ervaring heeft en die door wil geven. En delen wij die ervaring en zo ja, hoe dan en zo nee, waarom dan niet?

Liefde is een universeel begrip, maar wordt door iedereen anders beleefd en ingevuld en is vaak een drijfveer voor mensen om iets wel of juist niet te doen.

Het begrip liefde heeft ook zeker een plaats in ons omgaan met de mensen om ons heen en in deze dagen met het omgaan met onze huidige situatie, maar door het verschil in inhoud dat mensen hier aan geven, werkt zelfs een beroep doen op liefde voor je medemens bij iedereen anders uit.

Uit liefde blijven mensen bij elkaar uit de buurt en voorkomen zo veel mogelijk ziek worden, maar tegelijk is eigenliefde een serieuze risico­fac­tor geworden, als je het eigen geluk en plezier boven dat van ande­ren stelt.

Liefde in haar vele vormen en maten kan ons maken of breken en we zien beiden om ons heen gebeuren.

We zien mensen die vanuit liefde voor anderen hun eigen leven inzet­ten in de zorg en zo veel andere, wezenlijke sectoren in de samen­leving en tegelijk mensen vanuit een eigen wereldvisie zich niets aan­trekken van anderen en voor zichzelf leven.

Dat liefde alles heelt kunnen we dus alleen maar beamen. Maar tegelijk weten we dat het soms ook niet genoeg is. Want alle liefde die wij hebben, kan toch nooit alle leed uit ons leven wegnemen, of mensen genezen die volgens ons nog lang niet zouden mogen sterven.

Zoals met zo veel dingen is het zelfs met liefde niet meer mogelijk om iedereen onder dezelfde paraplu te verzamelen, omdat ook hierover iedereen inmiddels een eigen opvatting heeft en die omvat nooit alles en iedereen.

Bestaat er dan een liefde die alles heelt en kunnen wij die ervaren in ons eigen leven, ook al lijkt dat vaak zo anders te lopen dan wij verwachten, of graag zouden willen?

Vanuit ons geloof kunnen we alleen maar steeds opnieuw wijzen op een God die liefde heet en liefde is en die ons in Zijn liefde wel omvat en beschermt. Dat betekent niet dat Hij ons alles geeft voor een kalm en probleemloos leven, maar wel de kracht om op vaste grond te staan met twee voeten op de aarde, die ons draagt en voor uitdagingen stelt, die we juist met Zijn liefde aan kunnen.

We voelen ons in deze dagen vast op tijd in het nauw gedreven, door alles wat er om ons heen is en op ons af komt, maar dan mogen we misschien toch als een soort lijfspreuk blijven herhalen: ‘liefde heelt alles’.

Want als we horen dat God niet alleen liefde heeft, maar zelf DE liefde is, dan mogen we door die liefde ons laten helen en ook genezen van angst voor het leven en de toekomst.

En dan samen vanuit diezelfde liefde verantwoord met onze mede­men­sen omgaan en anderen niet zo zeer bekritiseren, maar vooral be­moedi­gen en meenemen op een weg door het leven, naar een toekomst die er altijd weer zijn zal. Pastoor Fr. Ouwens


zaterdag 24 oktober

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

uit dankbaarheid en Fons v.Erp(verj)en overl.fam.v.Erp


zondag 25 oktober

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING

overl.ouders v.d.Broek-Smits, zonen Fons en frater Simon (verj Fons) en Martha v.d.Broek-Köster (20e jgt)


maandag 26 oktober

18.40 uur: ROZENKRANSGEBED

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING


woensdag 28 oktober

18.40 uur: ROZENKRANSGEBED

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

mg Riek v.d.Wetering-v.d.Wielen


zaterdag 31 oktober

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Rina Zegers-v.d.Boogaard (haar sterfdag, nms fam.v.d. Boogaard) en ouders Bekkers-v.d.Heuvel en alle overl. familie­ en Dorus en Mieke v.Asseldonk-v.d.Wete­ring en jgt ouders v.Nuland-v.d.Heijden en familie en 2e jgt Dymph Lancee en uit dankbaarheid en Martha v.d.Broek-Ver­kuij­len en zoon Anton v..d.Broek


zondag 1 november

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING / ALLERZIELENVIERING

met zang van het Herenkoor en

medewerking van de werkgroep Avondwake

Jan en Theodora v.Es-Sanders, en ouders Ver­wijst en fam. en Amandus Ikanubun en fam. en Annie v.Dijk-Ver­kuij­len en overl.fam.v.Dijk-Verkuijlen en Francien Leeijen-v.d. Doelen en Frits Snik en een bijzondere intentie


maandag 2 november

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING / ALLERZIELENVIERING

met zang van het Herenkoor en

medewerking van de werkgroep Avondwake

Jan en Theodora v.Es-Sanders, zijn echtgenote en pas­ toor GroothuijseDe eucharistieviering volgen via livestream

Vanaf 21 augustus is het mogelijk de viering via ‘livestream’ te volgen via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. Dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan.Voorbereiding op de Eerste H. Communieviering.

De voorbereidingen voor de leerlingen van groep 4 zijn in volle gang. Indien u ervoor kiest uw kind de Communie te laten doen, stuurt u een mail naar communie.nistelrode@outlook.com. U ontvangt per mail een aanmeldformulier met extra informatie over de werkwijze. De Eerste Communie is op zondag 11 april 2021. Werkgroep Eerste CommunieCursus studievaardigheden voor leerlingen V-O

Maandag 26 oktober start in Nistelrode de cursus Studievaardigheden. In 6 lessen van een uur leren leerlingen efficiënter bezig te zijn met huiswerk én krijgen zij meer plezier in leren. Informatie / aanmelden: www.klasse-rt.nl  jeaninemaas@klasse-rt.nl / 06-17188290.

Corona en de Eucharistieviering!

Beste parochianen, naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, in verband met Covid 19, willen wij u vragen om de kerk te betreden MET mond- en neusbescherming en gepaste afstand te bewaren (1,5 meter), tevens bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Pas als u uw plaats heeft ingenomen mag u het mondkapje afdoen.

We vragen u uitdrukkelijk om niet mee te zingen. Mee antwoorden wordt wel op prijs gesteld. Tijdens de Communiegang, waarbij eerst de linker bankzijde en daarna de rechter bankzijde, wordt geacht dat u 1,5 meter afstand in acht neemt.

Bij het verlaten van uw plaats, na de viering, MET mond- en neusbescherming gaan we NIET ALLEMAAL TEGELIJK naar buiten maar ne­men we wederom de 1,5 meter in acht. Wij hopen dat u zo een prettige viering heeft. Hartelijk dank voor uw begrip. Pastoor Ouwens

Allerzielen 2020

Zondag 1 november om 9.30 uur en maandag 2 november om 19.00 uur vieren wij de gedachtenis van Allerzielen. Er is om die reden een speciale eucharistieviering. Tijdens deze viering herdenken wij alle overledenen, maar speciaal de overledenen van het afgelopen jaar. Vanwege de Corona pandemie kunnen de vieringen dit jaar alleen op uitnodi­ging worden bijgewoond door de betreffende families. Zij hebben de uitnodi­ging al ontvangen. Het herenkoor verzorgt de zang.

Wel kunt u de vieringen volgen via de uitzending op YouTube, U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’ dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan. Werkgroep Avondwake Nistelrode

De Heemkundekring spaart bidprentjes / gedachtenisprentjes!

rectificatie adres: Om te voorkomen dat u geneigd bent het bid­prentje / gedachtenisprentje van een over­le­den kennis /familie weg te doen, vraagt de Heemkundekring Nistelvorst met klem dit niet te doen, maar het in de brievenbus van de Heemkundekring, Maxend 3 te stoppen of in de brievenbus van Lambert v.d.Bogaart, Urnenveld 24.

. Nesterlé-activiteiten

  • Donderdag 22 oktober draait de (herfst)vakantiefilm ‘Mees Kees in de wolken’. De film begint om 15.00 uur. Tickets à € 2,50 zijn vanaf 14.30 uur aan de kassa verkrijgbaar. 

  • De film “De beentjes van Sint-Hildegard” wordt ook vertoond op vrijdag 30 oktober. De aanvangstijd is 19.30 uur. De tickets dient u te reserveren. www.nesterle.nl.


pastoor Ouwens: 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product