Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

4 december 2021 t/m 10 december 2021

 

pastoorspraatje  

Abraham gezien,

maar nog niet zo oud als Methusalem!

 

Als je in een samenleving leeft die vooral gericht is op jong, snel en dynamisch dan val je al vlug buiten boord, omdat je te oud bent.

Zo’n beetje alle reclame is gericht op een jeugdig publiek en als je een baan zoekt zijn ze allemaal op zoek naar jou, als je jong en getalen­teerd bent.

Door de druk op de arbeidsmarkt is er op het moment ook ruimte voor mensen van boven de vijftig, maar nog niet zo lang geleden werd jouw sollicitatie dan gewoon aan de kant geschoven, want dan was je te oud, te duur en kon je al niet meer mee.

Boven de vijftig mag je al na gaan denken over dingen die gemakkelijk zitten, of hulpmiddelen die je leven comfortabeler maken en neem je wat gas terug.

Op één van de kaarten die ik van de week kreeg stond wel, dat je vanaf je vijftigste meer mag gaan doen wat je graag wilt en dat je een keer nee mag gaan zeggen tegen bepaalde dingen.

Dat was op zich al interessant om te overdenken, want ik heb nu eenmaal een leven waarin je niet al te veel nee kunt zeggen tegen mensen, omdat ze meestal een beroep op je doen als ze je echt nodig hebben; dus is nee zeggen ook niet zo’n optie.

Daar komt dan nog eens bij dat ik een karakter heb dat nee zeggen lastig vindt; dus ben je meestal wel onderweg naar en voor mensen.

Het is ook zo leuk om te merken hoe verschillend mensen tegen leeftijd aankijken, want zij die de vijftig ook al lang in de achteruitkijkspiegel hebben bekeken, zeggen dan dat je nog steeds lekker jong bent, terwijl dertigers beleefd blijven, maar je eigenlijk al heel oud vinden.

Ik hang daar ergens tussenin, want aan de ene kant sta ik volop in het leven en het werk, maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook dingen die niet meer zo gemakkelijk gaan als vijf of tien jaar geleden.

De troostende gedachte die ik dan mee krijg is dat dit nog wel veel erger zal worden en dat komt dan ook van ervaringsdes­kun­di­gen.

En dan kun je wel stoer zeggen dat je op je vijftigste op de helft bent, maar daar ben je natuurlijk op dat moment over heen.

Toch geeft deze gedachte helemaal geen onrust of bezorgdheid, want het voordeel van iets ouder worden is ook dat je merkt dat het zinloos is om je over veel dingen druk te maken, omdat ze gewoon toch gebeuren en je heel veel niet zelf in de hand hebt.

De zogenaamde levenservaring geeft je ook de handigheid om veel dingen in een relatief korte tijd te kunnen en dat is maar goed ook, want anders kwam ik tijd te kort.

Of is dat eigenlijk wel zo, want een dag duurt nog steeds 24 uur en een week nog steeds zeven dagen, ook al lijkt de tijd steeds sneller te gaan.

Ik mag me sinds vorige week bij de senioren tellen, zoals iemand me vertelde bij het feliciteren en dat is toch iets om over na te denken.

Niet zo zeer of ik me jong of oud voel of dat alles nog wel lukt wat ik wil, maar meer in de zin van: hoe sta ik vandaag in het leven en wat hebben alle levenservaringen met mij gedaan?

Heb ik er iets van geleerd en is God vandaag een andere voor mij dan jaren geleden of blijft Hij toch een beetje dezelfde?

Ik heb geen enkele moeite met ouder worden, al blijft iedereen graag fit en ben ook dankbaar voor alle ervaringen van de afgelopen jaren of ze nou goed zijn of slecht.

Alles heeft een bedoeling en een doel; dus het leven zoals het gaat ook en als je dat kunt aanvaarden, dan is ouder worden anders en sta je losser en meer ontspannen in het leven.

In dankbaarheid heb ik Abraham gezien en gedacht dat het nog wel mee viel, omdat ik nog lang niet zo oud ben als Methusalem en er tot die tijd nog veel te doen is in Gods wijngaard.

Iedereen ontzettend bedankt weer voor alle hartelijke wensen en kaarten en laten we samen niet kijken naar hoeveel tijd we al gehad hebben, maar naar wat we vandaag met en in onze tijd kunnen doen voor God en elkaar!                                             Pastoor Fr. Ouwens

zaterdag 4 december                TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                   Toon v.d.Lee (nms buurtvereniging 't Maxend)

 

zondag 5 december                    TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                   Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groe­nen­daal en fam.

 

maandag  6 december                                                 

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                   Cor v.Dijk en overl.fam.v.Dijk en Nooijen

 

woensdag 8 december                                                

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  

donderdag 9 december   

10.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede

                   Anna Jansen-Pennings

                                                                                                           

zaterdag 11 december                DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                   Cor v.Boekel (2e jgt) en Zygmunt Menczyk en Jo Menczyk-v.d.Linden en Cor v.d.Heijden

 

zondag 12 december                 DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                   1ste jgt Riek v.d.Wetering-Hanegraaf, Johan v.d.Wetering en dochter Sjan Slits-v.d.Wetering en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groe­nen­daal en fam.

 

maandag  13    december                                          

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

 

woensdag 15 december                                              

19.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

 

donderdag 16 december   

10.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede

                  

zaterdag 18 december               VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

16.00 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                  

zondag 19 december                  VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

09.30 uur:   EUCHARISTIEVIERING

                         Jan v.Dijk(Donzel, 11e jgt) en Harry, Sjan en Angela v.d. Boogaart en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groe­nen­daal en fam.

Beste parochiebladbezorgers,

Vorige week heeft u wederom het parochiemagazine, tegelijk met het parochieblad in uw wijk/ straat bezorgd. Dank daarvoor?

Vriendelijk wordt gevraagd de bijbehorende tas terug te geven /  terug te brengen. Deze kunt u  in de brievenbus van Lindestraat 6 stoppen.

 

De Voedselbank houdt een inzamelingsactie.

De Voedselbank Oss en Omgeving organiseert dit jaar weer de inzamelings­actie voor Douwe Egberts-waardepunten. De waarde wordt door DE aan de Voedselbank in koffie uitgekeerd en komt ten goede aan de cliënten. De ac­tie loopt van 1 t/m 31 december. De inzamelpunten in Nistelrode zijn: •Cee­len groente en fruit, •Slagerij van den Tillart, •Jumbo en de •Biblio­theek. In Vorstenbosch bij de •Dag­winkel.

 

Oproep:       kerstspel met kinderen,  tijdens de kerstviering 

op kerstavond, 24 december!

Kerstavond, 24 december, is er om 16.30 uur een kerstviering / Gezins­viering in de parochiekerk. De werkgroep vraagt kinderen om mee te doen met het kerstspel.

 Aanmelden: kerstvieringnistelrode@hotmail.com .

 

Sinterklaasviering KBO Nistelrode gaat niet door!

De ontspanningsmiddag met Sinterklaas in Nesterlé van donderdag 25 no­vem­ber kan helaas niet doorgaan. In verband met de heersende onzeker­heid rond het coronavirus heeft het bestuur hiertoe besloten. Ook de kerst­viering, die gepland was op 17 december, komt te vervallen. De toneel­voor­stel­ling zal later, in het voorjaar van 2022, worden opgevoerd.

 

Tijdelijke stop activiteiten KBO Nistelrode

In verband met het actuele overheidsbeleid rond het coronavirus worden prijskaarten, kienen en koersbal voorlopig stopgezet.
U wordt tijdig geïnformeerd wanneer deze activiteiten weer kunnen worden hervat.

 

Oud papier

Donderdag 2 december haalt Vogelvreugd  vanaf 17.00 uur het oud papier op.

 

pastoor Ouwens:( 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl

 


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product