25 september 2021 t/m 1 oktober 2021


pastoorspraatje BEDANKT!


Na een prachtig weekend, waarin we samen twee hele mooie vrij­wil­ligers­­avonden hebben gehad in onze twee geloofsgemeen­schap­pen van Nistelrode en Vorstenbosch en de viering van een dubbel jubile­um op zondag is er maar één woord op zijn plaats en dat is: BEDANKT!

Iedereen bedankt voor het komen en meevieren, maar daarbij ook iedereen bedankt die in de aanloop naar deze drie dagen heel veel tijd en inzet heeft gegeven om samen iets te kunnen vieren en er ook echt iets van te maken.

Dat dit is gelukt mogen we zeggen op basis van de reacties van de mensen die er geweest zijn, maar heel persoonlijk mag ik me hier bij aansluiten na een prachtige feestdag, waarop ik overweldigd ben door alle hartelijke reacties en alles wat mensen samen hebben ge­daan om ook mij een mooi feest te bezorgen.

De avonden van vrijdag en zaterdag waren een fijn moment om el­kaar weer eens anders te treffen en samen ook weer hoopvol vooruit te willen kijken.

Onder het genot van hapjes en drankjes van werkelijk geweldige kwali­teit konden we samen genieten van lokaal talent, dat de stem­ming er goed in wist te brengen.

De avond werd afgesloten met een heel nieuw lied, dat speciaal voor mijn dubbeljubileum was geschreven en waarvan ik erg onder de in­druk was en ben.

In dit lied werd heel duidelijk dat mensen mij heel goed kennen en dat is goed om te merken. Tegelijk werd er een warmte en hartelijkheid in verwoord die ik heel overweldigend vind en ik was er zeker emotio­neel onder.

Een goede aanloop naar zondag, toen werkelijk alles mee zat om een mooi feest te vieren te midden van mensen, die er alles aan gedaan hadden om dit te doen slagen.

En slagen deed het voor mij zeker, want ik heb een prachtige dag gehad met zo ontzettend veel waarderende woorden, dat ik er echt verlegen van werd.


Jammer dat niet iedereen, die dat graag had gewild er in de kerk bij kon zijn, maar het ging niet anders door de regels die er ook vandaag nog gelden en waarbinnen alles georganiseerd moest worden.

Daar hebben mensen nog heel wat werk aan gehad en ook aan hen heel veel dank, want het is helemaal gelukt!

De livestream heeft een hele zinvolle betekenis gehad en zo hebben veel mensen toch iets mee gekregen van wat er te doen was. Ik kreeg ook vanuit Veldhoven nog reacties dat ze alles zo fijn hadden kunnen volgen.

Het is levensgevaarlijk om namen te noemen en daarom begin ik daar ook niet aan, maar voor iedereen die wat dan ook gedaan heeft nogmaals van harte bedankt!

Zeker ook nogmaals dank en waardering voor al onze vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap mee dragen en heel veel mogelijk maken van het samen kerk zijn, vandaag.

Het is overal goed, maar nergens zo goed als hier!’   (zin uit het nieuwe lied) Uw bijzonder dankbare pastoor Frits Ouwenszaterdag 25 september

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

3e jgt Harrie v.d.Heijden (Donzel) en overl. ouders Uijlen-v.Schijn­del en Annie Schalks-v.Asseldonk (11e jgt)


zondag 26 september

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING ‘het afscheid van het Afrikakoor’

voor de leden en overleden leden van het Afrikakoor en Johanna Welerubun (1ste jgt), Gerardus, Valentina, Fiden, Vera, An­na en tante Allegonda en overl.fam.v.d.Broek (nms neven en nichten) en en Anny Vogels-v.Nuland (19e sterfdag) en ouders Vogels-v. Uden (Loos­broek) en ouders Verkuijlen-Langenhuizen (Eerde) en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groenendaal-Ikanubun en fam.


maandag 27 september

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Annie v.d.Wetering (4e jgt)


woensdag 29 september

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

donderdag 30 september

10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede


zaterdag 2 oktober

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Rina Zegers-v.d.Boogaard en ouders v.d.Broek-v.d.Laarpastoor Ouwens: 0413-363315 www.pastoraleeenheidnv.nl

e-mail: info@pastoraleeenheidnv.nl

zondag 3 oktober

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING / GILDEMIS met zang van het herenkoor

en medewerking van het gilde

Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groenendaal-Ikanubun. en Huub en Pieta v.Tiel-v.Grunsven en Tiny en Stiny v.Hoorn-v.Her­pen en Jan en Jo Kerkhof


maandag 4 oktober

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

woensdag 6 oktober

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Marietje v.d.Ven


donderdag 7 oktober

10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede


zaterdag 9 oktober

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Zygmunt Menczyk en Jo Menczyk-v.d.Linden


zondag 10 oktober

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING met zang van het herenkoor

Marjam Caspar, Amandus, Donatus, Pius, Vincent en Hugo Ngar­bin­gan en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groenendaal en fam.


Zaterdag 25 september wordt gedoopt:

Sten, zoon van Edwin Verhoeven en Jolijn Sommers


Zondag 26 september: Het Afrika-Engakoor neemt afscheid.

De reguliere kerkdienst van zondag 26 september om 09.30 uur staat in het teken van het afscheid van het Afrika-Engakoor. Het koor zingt niet live. Er klinken ge­luids­op­names van hun CD’s. De dienst wordt voorgegaan door pater Toon van Kessel. Zo is de cirkel rond: het koor begon met Toon en eindigt met hem.

Nesterléactiviteiten

25 september geven de Blue Moon Rockers het concert Rock-’n Roll from Holland. Aanvang 20.15 uur. Tickets www.nesterle.nl.


Verloren:

Zaterdag 18 september tussen 2 en 5 uur is een grote han­ger van labra­doriet, omlijst met zilverraamwerk(gekregen van mijn overleden dochter) verloren geraakt tijdens wandeling met invalidewagen over de (fiets)weg, van Piet Geersdijk 5, Nistel, Achterstraat, Tramstraat, ijssalon de Buren en terug via Laar, Kerk, Maxend, Achter de Berg, Piet Geersdijk 5. Tecla: 0611308521. De hanger heeft de vorm van een omgekeerde scheve druppel ± 6 cm lang ± 3,5 cm breed


Goede Doelen Week Nistelrode 2021 van 26 september t/m 02 oktober

De collecteweek voor De Goede Doelen is van 27 september t/m 2 oktober.

Net als vorig jaar worden de enveloppen met intekenliist alleen ge­bracht.  Om uw donatie te kunnen doen zijn er wederom collectezuilen op ver­­schil­­len­de plekken in ons dorp, waar u uw enveloppe met hierin uw gift kunt deponeren. Dit jaar kunt U daarvoor terecht bij Jumbo supermarkt, Service Apotheek Nistelrode, van Mook de warme bakker, Ceelen groenten en fruit en slagerij van den Tillart. U kunt kiezen voor een bedrag per goed doel of een vrije gift.

Er zijn diverse nieuwigheden wat betreft de Goede Doelen Week. Zo zijn diverse ondernemers zo aardig om de Goede Doelen Week als sponsor te onder­steunen, is er een website gerealiseerd en ook het mobiel doneren van uw gift met een betaling d.m.v. een QR-code is mogelijk. U vindt meer info op www.goededoelenweeknistelrode.nl en deze week in de MooiBernheze­Krant. De landelijk erkende goede doelen, waarvoor wordt gecollec­teerd  zijn:  Brandwondenstichting, Diabetes­fonds, Hart­stich­ting, Her­sen­­­­­stich­ting, KWF, Longfonds, MS, Natio­naal Fonds Kinder­hulp, Nier­stich­ting, Ned.stichting voor het gehandicapte kind,  Alzheimer en Rode Kruis.

Zorgcentrum Laarstede vraagt vrijwilligers!

Kleinschalig wonen: Laarstede vraagt vrijwilligers voor het ondersteunen bij activiteiten voor een groep bewoners met een vorm van dementie. Hierbij kunt u denken aan activiteiten zoals samen koffie drinken, krant voorlezen, wandeling maken, zingen, een spelletje doen of begeleiding bieden bij een gezamenlijke activiteit.

Dagbesteding Laarstede: Vijf dagen per week is er voor bewoners de mogelijkheid om aan te sluiten bij de dagbesteding. Hier worden activiteiten aange­boden als koffie drinken en een praatje maken, krant voorlezen, spelletjes doen, knutselen, wandelen, zingen... etc.

Gasterij: We vragen vrijwilligers voor het schenken van een kopje koffie/ thee in de Gasterij, het maken van een gezellig praatje, evt. een krant voorlezen en/ of helpen bij een gezamenlijke activiteit in de Gasterij.

Voor meer informatie over bovenstaande of een vrijblijvend gesprek over

vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Vrijwilligerscoördinator Sabine Rooijackers. 0412-407020/ 06-13181615

E-mail: Sabine.rooijackers@brabantzorg.eu


De ‘MET’, (Maatschappelijke Ervarings Tijd), certificaten zijn uitgereikt.

Maandag 20 september hebben alle jongeren, die hebben deelgenomen aan MET hun welverdiende Europass certificaat gekregen. Bij MET doen jongeren ervaring op, door iets te doen voor de maatschappij. De jongeren mogen zelf hun MET vormgeven en worden ondersteund door een MET-maat. Wanneer ze hun MET succesvol hebben afgerond, krijgen de jongeren een Europees erkend certificaat. . Dat zijn er tot nu toe in totaal 40.


Eucharistieviering volgen via livestream

U kunt de viering via ‘livestream’ volgen via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’. dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aan­vang aan.