Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Nistelrode, parochieblad

Laar 49,
5388 HC Nistelrode
Tel.: 0412-611215
E-mail

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere

18 september 2021 t/m 24 september 2021


pastoorspraatje Voorbeelden gezocht!


Iedere tijd vraagt om leiders en mensen die voorop gaan om anderen mee te nemen en te inspireren, om bepaalde wegen te kiezen.

In onze dagen zoeken we vooral naar houvast om te zien hoe we de planeet moeten redden, maar ook hoe we met een pandemie om moe­ten gaan.

En dan zijn er onderweg genoeg mensen die zich als voorbeeld en inspiratie willen profileren, maar zijn ze dat ook? Zoeken ze het podium op om mensen inderdaad een voorbeeld te geven van hoe het kan en moet, of staan ze er toch met een dubbele agenda en is er ook een ander doel?

Het is jammer dat ons vertrouwen in leiding en leiders zo ver gekelderd is dat we eigenlijk al helemaal anders luisteren, wanneer zij beginnen te spreken en we menen zelf ook zeker wel te weten wat het beste voor ons is en dat maakt het gesprek op tijd ook lastig.

Toch zoeken we zonder meer naar bevestiging en voorbeelden en dat gaat door alle generaties heen.

We kunnen nog zo denken dat we het zelf allemaal wel uitvinden, onze ideeën komen toch vaak van anderen en we zoeken ook naar ge­lijk­­gestemden om onze eigen mening te onderbouwen.

Wie dan een voorbeeld is, kan per persoon verschillend zijn, maar iedereen heeft wel mensen die inspirerend gevonden worden en daar neem je meer van over dan je denkt of zou willen.

We verdiepen ons in hun manier van leven en denken en nemen veel over en de sociale media helpen ons verder op weg.

Toch valt het vaak op dat er maar weinig mensen zijn, die blijvend een verschil maken en met de ster sterft ook vaak het voorbeeld. Het re­la­ti­veert ook wel dat niemand het eeuwige leven hier heeft en waar we ons vandaag over opwinden, zal ook voor het grootste gedeelte in de geschiedenis weer vergeten worden en vaak is dat maar goed ook.

Toch heeft iedere tijd weer voorbeelden nodig, om ons ook een spiegel voor te houden, wat hier en nu belangrijk is en waar we zelf mee aan de slag moeten.

Op onze heiligenkalender komen er dagelijks voorbeelden voorbij,

maar de meesten zijn voor ons grote onbekenden geworden of hebben hun houdbaarheidsdatum inmiddels overschreden.

Toch mogen we een aantal van hen onder de aandacht blijven bren­gen en één daarvan is zeker onze patroon, de Heilige Lambertus, die we op 17 september vieren.

Was hij vroeger nog wat heiliger dan nu, afgaande op zijn levens­be­schrij­ving die veel legenden bevat, ook vandaag kan hij ons inspire­ren in ons geloof. Hij stierf uiteindelijk, omdat de waarheid gezegd moest worden en juist dat mag ons nu nog aan het denken zetten.

Want hoe waarheidsgetrouw zijn wij vandaag en hoe sterk komen wij voor die waarheid op? Lambertus vond het evangelie zo de moeite waard dat het hem tot een waarachtige mens maakte, die vooral bezorgd was voor het geluk van een ander en daarin is hij tijdloos, want zulke mensen heeft iedere tijd nodig.

Laten we dan in deze tijd bij het zoeken naar voorbeelden toch eens serieus opnieuw naar hem kijken en zien wat geloof met hem heeft gedaan en de vraag stellen: ‘wat deed ik vandaag al waardoor de wereld veranderd is?’ Pastoor Fr. Ouwens


zaterdag 18 september H.LAMBERTUS

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Bets v.Schijndel-Fransen en overl.fam.


zondag 19 september H.LAMBERTUS

10.00 uur: EUCHARISTIE-/JUBILEUMVIERING PASTOOR OUWENS

met zang van een ensemble van koor ‘Present’ (V’bosch)

mg Jan van Dijk en Diny Dominicus-Willems en Aman­dus Ikanu­bun, Justina Groenendaal-Ika­nu­bun en fam.


maandag 20 september

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

woensdag 22 september

19.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

Jan Heerkens (verj) en Marjam,Caspar, Amandus, Dona­tus, Pius, Vincent en Hugo Nagarbbingan


donderdag 23 september

10.30 uur: EUCHARISTIEVIERING in Zorgcentrum Laarstede


zaterdag 25 september

16.00 uur: EUCHARISTIEVIERING

3e jgt Harrie v.d.Heijden (Donzel) en overl. ouders Uijlen-v.Schijn­del en Annie Schalks-v.Asseldonk (11e jgt)


zondag 26 september

09.30 uur: EUCHARISTIEVIERING ‘het afscheid van het Afrikakoor’

Johanna Welerubun (1ste jgt), Gerardus, Valentina, Fiden, Vera, An­na en tante Allegonda en overl.fam.v.d.Broek (nms neven en nichten) en Huub en Pieta v.Tiel-v.Grunsven en Tiny en Stiny v. Hoorn-v.Herpen en Aman­dus Ikanu­bun, Justina en fam.


zaterdag 11 september werd gedoopt:

Gabriël, zoon van Jozua Irijanan en Leonie Niay

zondag 12 september werd gedoopt:

Kowarin, zoon van Melchior Irijanan en Claudia Stranger


zaterdag 18 september wordt gedoopt:

Douwe, zoon van Ton van den Nieuwenhuizen en Judith Timmermans


Beste parochianen

  • Tot grote spijt van het organisatiecomité “jubileum pastoor Ou­wens’ kun­nen parochianen zich niet meer aanmelden voor de jubileumvie­ring van de pastoor op zondag 19 september.(alle plaatsen zijn bezet; er mogen slechts 120 mensen binnen, rivm-maatregel)

Uiteraard bent u van harte welkom de pastoor te feliciteren na de viering zaal ’t Tramstation, Raadhuisplein 3. Direct na de viering volgt een sere­nade van fanfare Sint Lambertus Nistelrode en een vendelgroet van het Vorsten­bossche Gilde op het kerkplein.

  • De viering kunt u volgen via livestream, via youtube. U zoekt naar ‘parochie dgh nistelrode’ dan Live selecteren. Het staat circa 15 minuten voor aanvang aan. De viering begint om 10.00 uur.


Zondag 26 september: Het Afrika-Engakoor neemt afscheid.

De reguliere kerkdienst van zondag 26 september om 09.30 uur staat in het teken van het afscheid van het Afrika-Engakoor. Het koor zingt niet live. Er klinken geluidsopnames van hun CD’s. De dienst wordt voorgegaan door pater Toon van Kessel. Zo is de cirkel rond: het koor begon met Toon en eindigt met hem.


Goede Doelen Week Nistelrode 2021 van 26 september t/m 02 oktober

Om  uw donatie te kunnen doen zijn er wederom collectezuilen bij Jumbo supermarkt, Service Apotheek Nistelrode, van Mook, warme bakker, Ceelen groenten en fruit en slagerij van den Tillart.

.

Zorgcentrum Laarstede vraagt vrijwilligers!

Kleinschalig wonen: Ondersteuning bij activiteiten voor bewoners met een vorm van dementie.

Dagbesteding Laarstede: Activiteiten: koffie drinken met een praatje, , krant voorlezen, spelletjes doen, knutselen, wandelen, zingen... etc.

Gastery: Er worden vrijwilligers gevraagd voor het schenken van een kopje koffie/ thee en het maken van een gezellig praatje,

Informatie: Vrijwilligerscoördinator Sabine Rooijackers 0412-407020 /

06-13181615 E-mail: Sabine.rooijackers@brabantzorg.eu .


Nesterlé-activiteiten

25 september geven de Blue Moon Rockers het concert Rock-’n Roll from Holland. Aanvang 20.15 uur. Tickets voor tribuneplaatsen te reserveren via www.nesterle.nl

  • 30 september is de filmavond. Tickets à € 5,00, verkrijgbaar aan de kassa


Oud papier Samenwerkende buurtverenigingen

Maandag 13 september wordt vanaf 18.00 uur in wijk 20 papier opgehaald.In Memoriam

Zaterdag 4 september overleed op Laarstede Toos van Lith-van Kessel in de leeftijd van 88 jaar. Samen hebben we afscheid van haar genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 10 september, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats bij Cor op Loo. Wij wensen haar gezin heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd en bidden dat zij voorgoed mag leven bij onze God.

In Memoriam

Zondag 5 september overleed in het Retraitehuis te Uden André van Nu­land in de leeftijd van 88 jaar. Samen hebben we afscheid van hem genomen vanuit onze kerk tijdens de Uitvaartdienst op vrijdag 10 september, waarna we hem hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats op de natuurbe­graaf­plaats in Schaijk. Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd en bidden dat hij voorgoed mag leven bij onze God, die een God van levenden is.


Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op.

September staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemidde­ling. “ONS Welzijn” houdt zich hier mee bezig in Bernheze. Bekend is dat buren­ruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Buurtbe­mid­de­ling verbetert de leefbaarheid. Contact met buurtbemiddeling: “ONS Wel­zijn’’ 088-3742525 / info@ons-welzijn.nl.  


Ontmoeting in Nisseroi”, parochiezaal Lindestraat 6

Afgelopen week was er een laagdrempelige inloopmiddag voor mensen in Nistelrode, zonder indicatie, in de Parochiezaal, Lindestraat 6. Vanaf dinsdag 14 september van 14.00-16.30 uur gaan we echt van start. Loop gewoon binnen voor een gezellige middag om u aan te melden als u interes­se hebt, of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt. Informatie: Eugenie v.d.Wel 06-12934294 of Ria v.Lanen 06-53681565. Voor deze middagen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers voor extra begeleiding.


Bibliotheek: Samen Dementievriendelijk / Wereld Alzheimer Dag!

  • Dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Bibliotheek Bern­he­ze besteedt de hele week aandacht aan dementie met een foto-expositie, een training Samen Dementievriendelijk en een presentatie over de Dementheek. Het thema is ‘De vele gezichten van dementie’.

  • I.s.m. Alzheimer Nederland en Dementie­vrien­delijk Bernheze presenteert de Bibliotheek van vrijdag 17 september t/m zaterdag 25 september de digitale foto-expositie MIST.

  • Ook de Dementheek, een collectie boeken, spellen en andere materialen vóór en over mensen met dementie, wordt onder de aandacht gebracht. Het is te leen in de Bibliotheek en ook interessant voor mantelzorgers.

  • Meer weten: Dinsdag 21 september 10.00–11.30 uur in Bieb Hees­wijk-Dinther, donderdag 23 september 10.00–11.30 uur in Bieb Nistel­rode.

  • De gratis training is dinsdag 21 september van 14.00–16.30 uur in Biblio­theek Heesch.

Het is verplicht om u aan te melden voor de presentatie en de training: www.bibliotheekbernheze.nl. De foto-expositie is gratis te bezichtigen, tij­dens de openingstijden van elke Bibliotheek.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product