Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Vorstenbosch, parochieblad, reglement

Wekelijks wordt u via het parochieblad op de hoogte gehouden van alle vieringen en activiteiten van de werkgroepen van de parochie. Door vrijwilligers worden dit parochieblad samengesteld en huis aan huis bezorgd.
Ook mededelingen van verenigingen kunnen worden geplaatst en berichten van Vorstenbossche ondernemingen en particulieren.

van 1 tot 20 woorden: € 5,00

van 21 tot 30 woorden: € 6,00

van 31 tot 40 woorden: € 7,00

Bij meer dan 40 woorden € 0,05 per woord extra. Betaling contant.

De tarieven zijn als volgt:
Aankondigingen van collecten voor goede doelen zijn gratis. (Kankerbestrijding, Hartstichting, Gehandicapten etc.)
Verenigingen kunnen voor € 25,-- per jaar een abonnement nemen. Daarvoor kunnen zij gratis berichten plaatsen die niet meer dan 30 woorden mogen bevatten; daarboven € 0,05 per woord extra. Abonnementen dienen vóór 1 februari te zijn voldaan op bankrekeningnr. 15.52.91.637 ten name van Pastorale Eenheid, parochie Vorstenbosch.

e-mail. 
Verzoeken van verenigingen e.d. om losse uitnodigingen of informatie tegelijk met het parochieblad te laten bezorgen, worden niet gehonoreerd, omdat van vrijwilligers (bezorgers) niet kan worden verlangd dat ze dit gaan bezorgen.


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product