Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Vorstenbosch, tarieven

TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTEN IN BEIDE PAROCHIES

Het tarief is (peildatum 1 januari 2014) :


H.Mis€ 10,00
Eerste Communie€ 25,00
Vormsel€ 25,00
Huwelijksviering    €  360,00
Jubileumviering    €  260,00
Uitvaart
Kind (0-12 jaar) €  225,00
Overige €  450,00
Avondwake (alleen)€ 225,00

Speciale kortingsregeling
Op de vergoedingen voor huwelijk, jubileum en uitvaartdiensten, wordt een korting toegekend welke afhankelijk is van de hoogte van de kerkbijdrage van het laatste jaar.
Bij huwelijk van een kind dat nog bij de ouders woont of minder dan 2 jaar zelfstandig woont, wordt uitgegaan van de kerkbijdrage van de ouders. Bij huwelijk van een kind dat al 2 jaar of langer zelfstandig woont,wordt uitgegaan van de eigen kerkbijdrage.
Bij een huwelijks- en jubileumviering wordt de tegemoetkoming meteen verrekend. Bij een uitvaart zal eerst een rekening met het volledige bedrag aangeboden worden. De penningmeester van de parochie zal in een later stadium de tegemoetkoming vanwege deelname aan de kerkbijdrage terugstorten.
Deze kortingsregeling geldt nog voor de jaren 2009 en 2010.
Deze € 200,00 worden op het werkelijk verschuldigde bedrag in mindering gebracht.
Voor een huwelijksviering wordt dan € 145,00 in rekening gebracht.
Bij een huwelijks- en jubileumviering wordt de tegemoetkoming meteen verrekend.
Bij een uitvaart zal eerst een rekening met het volledige bedrag aangeboden worden.
De penningmeester van de parochie zal in een later stadium de tegemoetkoming vanwege deelname aan de kerkbijdrage terugstorten.

Er geldt echter altijd een minimale vergoeding van € 100,00.

PAROCHIEEL KERKHOF VORSTENBOSCH

De parochie Vorstenbosch heeft een eigen kerkhof, gelegen achter de kerk. Het dagelijkse beheer is in handen van:

Sjan Geenen-van Lieshout
De Helling 13
5476 KM Vorstenbosch
Tel. 0413-350917

Bij een overlijden van een parochiaan neemt Sjan Geenen contact op met de nabestaanden. Zij bepaalt in overleg met hen de plaats
waar de overledene zal worden begraven. Tevens overhandigt zij de nabestaanden het kerkhofreglement.
Bij overlijden moeten grafrechten voor twintig jaar worden betaald.
De verlenging van grafrechten gebeurt telkens voor een periode van tien jaar.

Sinds 1999 is het ook mogelijk om na een crematie de urn in een nis van de urnenmuur op het kerkhof te plaatsen.
Vanwege verzoeken is er sinds 2014 ook de mogelijkheid opgenomen om een familigraf te reserveren, waarbij twee plaatsen naast
elkaar worden toegewezen, op plaatsen waar dat mogelijk is.

De kosten van urnenplaatsen zij hetzelfde als de grafrechten. Ook de administratie en registratie geschieden op gelijke wijze als bij de graven.

Het klein onderhoud van het kerkhof gebeurt wekelijks door enkele vrijwilligers.

Het bestuur van de Pastorale Eenheid draagt de eindverantwoordelijkheid.

Graf delven
Enkel graf of urnenplaats € 430,00
Dubbel graf of twee urnen in één nis € 645,00
Kindergraf of urnenplaats € 215,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof € 380,00
Verlenging voor 10 jaar
Enkel graf € 300,00
Dubbelgraf € 400,00
Kindergraf € 155,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof enkel en dubbelgraf € 190,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof familiegraf € 380,00

Inhoud Top


Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product