Pastorale eenheid Nistelrode - Vorstenbosch
Vorstenbosch, parochieblad

Kerkstraat 4,
5476 KC Vorstenbosch
Tel.: 0413-363315
E-mail
Smartphone app (android)

Reglement

Printen Parochieblad afdrukken
Deze week / volgende / vorige/ andere / Zoeken

24 oktober 2020 t/m 30 oktober 2020


Parochieberichten 24 oktober t/m 30 oktober 2020 (week 44)


Pastoorspraatje ______________________________________________Liefde heelt alles.

Met deze boodschap worden mensen verwelkomt die vanuit Oss Heesch binnen rijden en ze staat op een aanhanger langs de kant van de weg. Een spreuk waar je het gewoon niet mee oneens kunt zijn maar die tegelijk een doordenker is voor iedereen die het ziet en leest. Want alles is veel en wat voor liefde is dan zo genezend dat die alles overwint? Het is zo algemeen dat we het voor onszelf persoonlijk kunnen maken en toepassen op iedere situatie in ons leven en zo zal het ook wel bedoeld zijn. De afzender van deze boodschap staat er niet op dus we weten ook niet van wie deze overtuiging komt maar toch zeker van iemand die zelf deze ervaring heeft en die door wil geven. En delen wij die ervaring en zo ja, hoe dan en zo nee, waarom dan niet? Liefde is een universeel begrip maar wordt door iedereen anders beleeft en ingevuld en is vaak een drijfveer voor mensen om iets wel of juist niet te doen. Het begrip liefde heeft ook zeker een plaats in ons omgaan met de mensen om ons heen en in deze dagen met het omgaan met onze huidige situatie maar door het verschil in inhoud dat mensen hier aan geven werkt zelfs een beroep doen op liefde voor je medemens bij iedereen anders uit. Uit liefde blijven mensen bij elkaar uit de buurt en voorkomen zo veel mogelijk ziek worden maar tegelijk is eigenliefde een serieuze risicofactor geworden als je het eigen geluk en plezier boven dat van anderen stelt. Liefde in haar vele vormen en maten kan ons maken of breken en we zien beiden om ons heen gebeuren. We zien mensen die vanuit liefde voor anderen hun eigen leven inzetten in de zorg en zo veel andere wezenlijke sectoren in de samenleving en tegelijk mensen vanuit een eigen wereldvisie zich niets aantrekken van anderen en voor zichzelf leven. Dat liefde alles heelt kunnen we dus alleen maar beamen maar tegelijk weten we dat het soms ook niet genoeg is want alle liefde die wij hebben kan toch nooit alle leed uit ons leven weg nemen of mensen genezen die volgens ons nog lang niet zouden mogen sterven. Zoals met zo veel dingen is het zelfs met liefde niet meer mogelijk om iedereen onder dezelfde paraplu te verzamelen omdat ook hierover iedereen inmiddels een eigen opvatting heeft en die omvat nooit alle sen iedereen.

Bestaat er dan een liefde die alles heelt en kunnen wij die ervaren in ons eigen leven ook al lijkt dat vaak zo anders te lopen dan wij verwachten of graag zouden willen? Vanuit ons geloof kunnen we alleen maar steeds opnieuw wijzen op een God die liefde heet en liefde is en die ons in Zijn liefde wel omvat en beschermt.

Dat betekent niet dat Hij ons alles geeft voor een kalm en probleemloos leven maar wel de kracht om op vaste grond te staan met twee voeten op de aarde die ons draagt en voor uitdagingen stelt die we juist met Zijn liefde aan kunnen. We voelen ons in deze dagen vast op tijd in het nauw gedreven door alles wat er om ons heen is en op ons af komt maar dan mogen we misschien toch als een soort lijfspreuk blijven herhalen; liefde heelt alles. Want als we horen dat God niet alleen liefde heeft maar zelf DE liefde is dan mogen we door die liefde ons laten helen en ook genezen van angst voor het leven en de toekomst. En dan samen vanuit diezelfde liefde verantwoord met onze medemensen om gaan en anderen niet zo zeer bekritiseren maar vooral bemoedigen en meenemen op een weg door het leven naar een toekomst die er altijd weer zijn zal.

Pastoor Fr. Ouwens


HH Mis in het weekend: Collectanten:

Zondag 25 oktober om 10.30 uur: Eucharistieviering Theo van Os

Piet van de Velden

Intenties:

Overleden ouders van Tiel-Verstegen, dochter Thea, zoon Jan en schoonzonen Harrie en Toon

Jan van de Ven (vanwege sterfdag)

Annie Cornelissen-Hoefs (vanwege sterfdag en verjaardag) en de overleden familie Cornelissen en de overleden familie Hoefs

Ann van den Akker-Rovers

Antoon Daandels (vanwege verjaardag) en overleden familie

Een bijzondere intentie

Nettie Vogels van Heeswijk

Jan en Triena van der Heijden van Doorn, zoon Huub en overleden familie (vanwege sterfdag Jan)

Jan en Sientje van der Ven-Lunenburg (vanwege sterfdag)

Piet van Driel (vanwege verjaardag)


HH Mis door de week:

Dinsdag 27 oktober om 09.30 uur: Eucharistieviering.


Doopviering

Op zondag 25 oktober worden gedoopt;

Maas Dominicus, zoon van Roy Dominicus en Lieke Zeegers

Cas van den Crommenacker, zoon van Ton van den Crommenacker en Sanne Dominicus


Allerzielen.

Verdriet en dankbaarheid, twee tegengestelde gevoelens. Bij elk afscheid zijn ze aanwezig. Verdriet vanwege het loslaten en het gemis. Zeker in de huidige onzekere tijd kan het zomaar gebeuren dat we ineens in korte tijd afscheid moeten nemen van een dierbare. Toch is er altijd ook weer dankbaarheid voor alles wat je samen mocht beleven.
Licht is een belangrijk symbool rond het sterven. We hopen immers dat de doden nieuw licht hebben bereikt, licht dat nooit meer dooft.

Verdriet en dankbaarheid, duisternis en licht horen bij ons leven. Meer dan ooit voelen we dat wanneer wij onze dierbare overledenen gedenken.
Met Allerzielen gaan we een kaars opsteken voor iedere overledene van het voorbije jaar. Die kaars symboliseert het licht dat onze gestorven partner, ons vader, ons moeder, onze zoon of dochter, onze broer of zus, onze goede vriend of vriendin
voor ons was.

Een kaars branden geeft troost en houdt de herinnering aan hem of haar levend.


14 november Ger van der Velden-Maas 80 jaar

29 december Fien Aarts-van den Akker 88 jaar

31 december Pater Hendrik van Kessel 93 jaar

3 januari Berna Voet-Wijdeven 80 jaar

22 januari Tiny Bevers 70 jaar

9 maart Mien van der Velden-Cissen 84 jaar

17 maart Toos Timmers-den Breeuwer 66 jaar

23 maart Piet Timmers 77 jaar

24 maart Maria Lucius 74 jaar

26 maart Jan Lucius 82 jaar

1 april Sam Ramadanovic 43 jaar

1 april Nelly Hoogers-van Rijthoven 92 jaar

2 mei Sjan Bevers-van der Zanden 71 jaar

7 mei An van Asseldonk-Raaijmakers 86 jaar

11 juni Pater Lambert van den Heuvel 89 jaar

8 juli Huub van der Heijden 61 jaar

24 augustus Frans Schapendonk 88 jaar

27 augustus Jo van den Bergh-Hendriks 90 jaar

23 september Ann van den Akker-Rovers 93 jaar

5 oktober Nettie (Zus) Vogels-van Heeswijk 95 jaar


Allerzielen wordt maandag 2 november om 17.30 uur in onze parochiekerk gevierd.

Vanwege de huidige omstandigheden is het deelnemen aan deze viering helaas alleen voorbehouden aan naaste familieleden van de overledenen van afgelopen kerkelijk jaar, welke hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen.


Werkgroep Avondwake.


CORONA en de Eucharistieviering.

Beste parochianen, naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, in verband met Covid 19, willen wij u vragen om de kerk te betreden MET mond- en neusbescherming en gepaste afstand te bewaren (1,5 meter). Tevens bij binnenkomst uw handen te ontsmetten.

Pas als u plaats heeft genomen mag u het mondkapje afdoen.

We vragen u uitdrukkelijk om niet mee te zingen. Mee antwoorden wordt wel op prijs gesteld.

Tijdens de Communiegang, waarbij eerst de linker bank zijde en daarna de rechter bankzijde, wordt geacht dat u 1,5 meter afstand in acht neemt.

Bij het verlaten van uw plaats, na de viering, MET mond- en neusbescherming gaan we NIET allemaal tegelijk naar buiten maar nemen we wederom de 1,5 meter in acht.

Wij hopen dat u zo toch een prettige viering heeft. Hartelijk dank voor uw begrip.

Pastoor Frits Ouwens.


Live stream

U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit de kerk in Nistelrode. Zaterdag om 16.00 uur en Zondag om 9.30 uur. Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open Youtube en zoek naar: parochie dgh nistelrode

Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.

Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.

______________________________________________________________________________________________


Bericht van de Dorpsraad 

Openbare jaarvergadering Dorpsraad – woensdag 9 december 
Op woensdagavond
9 december 2020 is de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad.

Dit jaar vindt deze virtueel plaats, dus u kunt thuis blijven en de vergadering op afstand bijwonen via uw laptop, computer of tablet. Aanvang van de vergadering is om 19:30 uur.

Binnenkort publiceren wij via de parochieberichten en www.vorstenbosch-info.nl meer informatie. 


Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Nu de verscherping van de corona-maatregelen zijn doorgevoerd door de Overheid, heeft het bestuur van Stichting Zorgvoorziening besloten om het eetcafé voorlopig stop te zetten.

Deze maatregelen zullen zeker tot eind november duren.

De huiskamer en de bibliotheek willen we wel door laten gaan, mits de gasten de regels in acht nemen en het dragen van een mondkapje is zeer gewenst.

Onze gastvrouwen zullen er alles aan doen om U op gepaste afstand te ontvangen.


Supportersclub Vorstenbossche Boys.

Tijdens de corona periode / lock down komt er geen "Geel Zwarten" uit.

Tot nader bericht.

Senioren KBO Vorstenbosch:

Alle KBO activiteiten afgelast: Het KBO bestuur heeft besloten om al haar activiteiten stop te zetten.

Dat betekend dat het kienen, handwerken, kaarten maken, wandelen en het biljarten voorlopig niet doorgaan. Wilt u graag contact, bel dan gerust met een van de bestuursleden.

Rabo Club Support 2020: Als lid van de Rabobank kunt u tot 25 oktober stemmen.

DOE MEE EN STEM OP KBO VORSTENBOSCH.


Gilde St.Antonius Abt – Rabo-ClubSupport

Wij willen de tafels vervangen in onze accommodatie. Steunt u ons daarbij?

Elke stem telt… Stem voor 25 oktober op het Gilde. Alvast bedankt.

STICHTING CARNAVAL DE PIERESLIKKERS


Pierehappertjesfestijn 2021

Ondanks de coronacrisis willen wij het Pierehappertjesfestijn dit jaar toch door laten gaan. 

T/m 15 november 2020 kunnen kinderen zich inschrijven voor deelname aan het Pierehappertjesfestijn. Deelname vanaf groep 3 t/m 15 jaar.

Stuur een e-mail:

namen van deelnemende kinderen,

in welke groep van de basis-/middelbare school ze zitten,

naam / korte omschrijving van de act eventueel inclusief video / afbeelding,

naam en telefoonnummer van de contactpersoon.

Kinderen uit groep 2 zijn uitgesloten van deelname aan het Pierehappertjesfestijn.

Wel zijn ze van harte welkom om de middagvoorstelling bij te wonen.

Verder informatie over de invulling van de zittingen volgt t.z.t. 


DE STUIK DOET MEE MET RABO CLUB SUPPORT

Steeds meer bezoekers komen met de fiets !

Daarom wil De Stuik op het Stuikplein de fietsenstalling aanpassen en uitbreiden, een fraaie afgebakende ruimte voor het veilig parkeren van je fiets.

Van belang is ook dat het middenpad vrij blijft voor aan en afvoer bij bv. calamiteiten. De Stuik vraagt een bijdrage om dit te kunnen gaan realiseren.

Elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou?

Kijk dan snel op https://www.rabo-clubsupport.nl/oss-bernheze/deelnemers

Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 5 oktober tot 25 oktober je stem uitbrengen.

Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan bij de Rabo jouw lidmaatschap aan.

DANK U WEL VOOR UW STEM !!!!


Vorstenbosch Pakt Uit

Wij doen mee met het Rabo-ClubSupport onder de naam Stichting Cultuur en Voorzieningen.

We gaan ervoor om volgend jaar weer een kermis te organiseren.

Steunt U ons hierbij ?

Alvast bedankt voor uw stem.


Heeft u al gestemd? Het kan nog tot 25 oktober a.s.!

We gebruiken deze extra aanvulling ten behoeve van onze uitvoering, het streetdancekamp of een mooi alternatief hiervoor. 

Ben je lid van Rabobank Oss Bernheze, dan heb je de code in de Rabo Bankieren APP.

Hiermee kun je van 5 t/m 25 oktober stemmen op de Clubkas campagne.  

Maak gebruik van deze mogelijkheid en STEM op Streetdance Vorstenbosch. 

Alvast bedankt namens onze leden.


RABO-CLUBSUPPORT: VORSTENBOSSCHE BOYS:

ELKE STEM TELT MEE VOOR ONZE NIEUWE AED!

De AED bij ons op het sportpark was aan vervanging toe en daarom is er een nieuwe aangeschaft, volautomatisch tbv het gebruiksgemak en ook met een speciale kindermodus (waarbij we hopen dat we deze nooit hoeven te gebruiken!). Stemmen gaat eenvoudig via de Rabo-app of internetbankieren.
Ga naar “zelf regelen” en vervolgens naar “lidmaatschap”.

Nog geen lid van Rabo Bernheze?

Via een paar klikken kun je jezelf aanmelden (het lidmaatschap is gratis).

Ga vervolgens naar de stembutton en breng je stem uit! Let op: je moet wel lid zijn van Rabo Bernheze, anders is stemmen op Vorstenbossche Boys niet mogelijk.

Stemmen kan tot 25 oktober!

We hopen dat we op jullie stem mogen rekenen!


Stichting Muziekdependance doet mee met de Rabo-clubsupport-aktie

Ons doel: Bijdrage in de kosten voor de Marimba opleiding.

Alvast bedankt voor uw stem op Muziekdependance Vorstenbosch.


PIERESLIKKERS/VORSTENBOSSCHE GEMEENSCHAP/ VRIJWILLIGERS…KOM IN ACTIE! 


S.C. De Piereslikkers doet mee aan de Rabobank ClubSupport, voorheen de Rabo Clubkas en hoopt van harte op uw steun. Dus steun al onze Vorstenbossche verenigingen en kom in actie! 

Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank Oss Bernheze hun stem uitbrengen op de vereniging of stichting die zij een warm hart toedragen. 

Dit jaar wordt er weer groot bedrag beschikbaar gesteld en evenredig verdeeld onder de stemmen.

Iedere stem is geld waard.

Hoe meer stemmen, des te meer geld de vereniging of stichting krijgt. 


Ons bestedingsdoel: 

Het organiseren van een onvergetelijke en verantwoord Carnavalsfeest voor onze jeugd. Iedereen zal beseffen dat wegens Covid-19 het Carnavalsfeest op een andere manier vorm krijgt dat het normale patroon. Voor de jeugd, voornamelijk groep 7, betekent dit dat hun carnavalsjaar met een jeugdprins, jeugdprinses en jeugdadjudant, anders eruit komt te zien. Speciaal voor hen, en alle andere kinderen uit ons dorp, willen we ondanks Covid-19, een carnavalsfeest organiseren. Een financiële ondersteuning kan dit feest uiteraard een extra impuls geven.  

Hoe kan je onze stichting steunen? 

Als je lid bent van de Rabobank ontvangt u een stemkaart per post. Ook via www.rabobank.nl/ossbernheze kan je stemmen. 

Tussen 5 oktober en 25 oktober kunt u per lid 5 stemmen uitbrengen (maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging). 

U vindt ons op de lijst onder de naam: Stichting Carnaval De Piereslikkers. 


Conclusie: 

Als we niet stemmen op onze Vorstenbossche verenigingen/stichtingen, zal het geld naar een vereniging/stichting van een andere dorpskern gaan en dat zou erg jammer zijn.


Alvast dank, namens S.C. De Piereslikker.


De Riethoeve

Vanaf nu kunt u ook bij ons terecht voor afhalen. Dinergerechten en soft ijs met toppings.

Nieuw: Verse warme Bedafse wafels met slagroom, aardbei en/of verse toppings. Koffie to go.

Telefonisch bestellen 06-53356237 of loop binnen (max. 1 persoon tegelijkertijd).

Check de facebook pagina voor meer info. Tot zien Eguipe De Riethoeve.

(Telefoneer op tijd want met deze dagen is het niet zeker dat wij altijd aan uw wensen kunnen voldoen.)


BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis

Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft. BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft. Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg

of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu


Laverhof Ondersteuning Thuis

In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor: Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg,

Hulp bij het huishouden en begeleiding, Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau, Maaltijden.

Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau, telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.Thuiszorg Pantein

Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.

Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,

Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl


Stichting zorg kringloop

Bereikbaar 06-30903105 Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu

We halen gratis bij u aan huis op. Www.zorgkringloop.com

Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen


Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl  

of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.


Digitaal Vorstenbosch

Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en evenementenkalender, informatie Dorpsraad,

Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz. enz.

Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 

Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl


Parochieberichten digitaal lezen

U kunt de parochieberichten digitaal lezen op www.vorstenbosch-info.nl

en op de site van de Parochie De Goede Herder www.pastoraleeenheidnv.nl

Voor geïnteresseerden is er ook een app voor Android telefoons (niet voor iPhone).

Zie http://www.pastoraleeenheidnv.nl/Vorstenbosch/smartphone.php?f=frame

Berichten kunt u doorgeven via parochievorstenbosch@hotmail.com


6Vragen of suggesties over deze site? Mail naar de Pastorale eenheid

Dit is een © SysLox product